Pravidla

1. Ustanovení

Uživatel serveru ZENMU (dále označováni jako "hráč" nebo "VIP hráč") je povinný dodržovat pravidla serveru popsaná v sekci 2. PRAVIDLA.

2. Pravidla

Herního serveru ZENMU se hráči mohou zúčastnit zdarma - od toho také bude odvíjen chod serveru (server může být ukončen bez udání důvodu od administrativy serveru).

Hráč souhlasí s nahlédnutím a použitím osobních údajů zadaných při registraci ke službám spojených se serverem. Výpis těchto služeb naleznete na stránce Ochrana osobních údajů.

Osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám, jsou využívány výhradně v rámci projektu ZENMU.

Hráči nemohou nárokovat jakékoliv odškonění ze strany administrativy serveru, ani v případě, že jsou VIP hráči.

Každy hráč smí vlastnit až tři herní účty. V případě prokázání, že hráč vlastní více jak tři herní účty může administrativa serveru hráči smazat účty, které jsou nad limit (budou mazány účty s nejlepšími postavami).

Je zakázáno využívat jakékoliv chyby ve hře, které by mohly ovlivnit chod serveru nebo zvýhodit hráče. Uživatel je povinen chybu nahlásit administrativě serveru ZENMU - v opačném případě může být hráč potrestán.

Je zakázána jakákoli urážka, zesměšnění či narušení autority administrativy serveru.

Jsou zakázané jakékoli rasové či vulgární projevy ve hře.

Je zakázáno používat jakékoli doplňky a programy, které nejsou pri hře na našem serveru povoleny např. clicker, speedhack a další. V případě použití nepovolených doplňků a programů může být hráči smazán účet bez nároku na jakékoliv odškodnění ze strany serveru.

Je zakázáno sdělovat své herní údaje jiným hráčům nebo administrativě serveru.

Je poveleno botění (získavaní XP za nepřítomnosti hráče u počítače).

Z důvodu podpory PVP je poveleno PK - i za účelem přebírání fleků.

Kusování nebereme jako herní přestupek - administrativa tento konfikl nebude nijak řešit ani postihovat.